Reglementen

Circuit reglement

Dit reglement is opgesteld om een ieders veiligheid gedurende de circuitdagen zo goed als mogelijk te garanderen en gezamenlijk een leuk en sportief evenement te beleven.

De basisregels
Alle instructies en aanwijzingen van en door officials dienen altijd te worden opgevolgd.
De officials zijn duidelijk herkenbaar aan shirt, jas of hesje. 

Tijdens het rijden op het circuit dient men altijd een vastzittende valhelm te dragen en gesloten veiligheidsgordels aan te hebben. Dit geldt voor ALLE sessies.

Bij iedere weersgesteldheid is het verplicht minimaal katoenen kleding te dragen welke het hele lichaam bedekt. Een brandvertragende overal heeft de voorkeur. Dus geen korte mouwen en korte broek.

Hierop zal streng worden toegezien door de officials bij het oprijden van het circuit.

Bij pech of ongeval dient de bestuurder en eventuele bijrijder zich achter de vangrails te begeven.

De ramen zijn altijd gesloten, tenzij een veiligheids-raamnet wordt gebruikt.

Er bevinden zich nooit meer dan 2 personen in een voertuig.

Indien er auto's van of half op de baan staan op gevaarlijke plekken dan wordt de Safetycar ingezet voor afsleep of snelheidsbepaling, of er wordt code rood gegeven. Dit al naar gelang van de ernst van de situatie.

Wanneer men deze Safetycar ziet rijden met zwaailichten en knipperlichten aan dan dient men hier achter aan te sluiten en niet meer in te halen. Men blijft dus in volgorde in colonne rijden. INHALEN IS VERBODEN. Tevens zal op de aanwezige bezette baanposten een bewogen gele vlag worden gezwaaid.

 

Beeindiging Safety-car situatie.
De zwaailichten boven op de Safetycar gaan uit, er mag nog niet ingehaald worden. De Safetycar rijdt de pitsstraat in en men dient met dezelfde snelheid op de baan door te rijden tot aan de startstreep waar men een bewogen groene vlag te zien krijgt ten teken dat de baan is vrijgegeven. Pas na start/finish-streep mag worden ingehaald. 
Op bezette baanposten zal dan de groene vlag getoond worden ten teken van einde Safetycar- situatie. 

Instructie- c.q inspectie-Safetycars c.q instructie-auto's rijden met alarmlichten aan en mogen worden ingehaald.

Bij code rood, dit is een rode vlag, gezwaaid op bezette baanposten en start/finish, dienen alle deelnemers hun ronde met gepaste snelheid af te maken om dan vervolgens rustig de pitsstraat in te rijden en instructies van officials op te volgen.

Bij het inrijden van de pitsstraat blijft men aan de buitenzijde van de pitsstraat rijden tot men zijn/haar pitbox heeft bereikt. Dan pas steekt men over richting pitbox. De maximum snelheid in de pitsstraat bedraagt ten hoogste 40 km/u.

Parkeren in de pitsbox.

De buitenste rijbaan van de pitsstraat dient altijd geheel vrij te blijven om eventuele dienstvoertuigen bij calamiteiten vrije doorgang te verlenen.

Sleutelen in de pitstraat is niet toegestaan.

Bij het uitrijden van de pitsstraat dient men uiterst rechts te blijven rijden tot na de eerste bocht.

Tegen de rijrichting in de pitstraat is verboden.

Het meerijden van kinderen onder de 16 jaar is verboden, zij mogen ook niet aan de pitsmuur verblijven.

In de snelle sessie is alleen een 2e persoon in de wagen toegestaan als de wagen is voorzien van een rolkooi en een 4 punts gordel voor de bijrijder.

Cabrio's met rolkooi mogen deelnemen aan de snelle sessies. Cabrio's zonder rolkooi zijn alleen toegestaan in de instructiesessies.

Bij regen of natte baan zijn slicks niet toegestaan.

Driften is niet toegestaan.

Technische keuring van de auto is verplicht. Bevestiging van deelname is onder voorbehoud van goedkeuring van de auto.

De technische (voor)keuring brengt in geen enkel opzicht met zich mee dat daardoor voorgenoemde aansprakelijkheid van de rijder wordt beperkt.

Standaard auto's zijn voor het cicuitrijden van harte welkom. Deze zullen altijd in de instructiesessies worden toegelaten en na beraad van de instructeurs tot de snelle sessies.

Op de circuits van Zandvoort en Spa-Francorchamps is het verboden direct achter de pitboxen te parkeren met als uitzondering als men een pitbox huurt.

Het is verboden om (huis)dieren in de pitlane mee te nemen.

Vlagsignalen
De deelnemer dient de betekenis van alle vlagsignalen te kennen en deze bij vertoon op de baanposten adequaat op te volgen! 


vlagsignalennl_web 
Klik op de afbeelding om het Reglement Vlagsignalen te downloaden

 -licentiehouders zijn verplicht zichzelf op de hoogte te brengen van de betekenis van alle vlagsignalen en van alle regels die gelden voor deze trainingsdag. Het om welke reden dan ook niet aanwezig (kunnen) zijn bij de rijdersbespreking wordt niet geaccepteerd als reden voor het niet nakomen van de spelregels op de baan en kan bestraft worden (afhankelijk van de aard van het vergrijp) met uitsluiting van verdere deelname! E.e.a. natuurlijk in het kader van uw en andermans veiligheid. KOM DUS OP TIJD!!!

Een ieder die zich niet houdt aan bovenstaande regels of aan de regels die op de baan gelden, zal op straffe van een waarschuwing al naar gelang het vergrijp en bij tweede male worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. 

Technisch reglement

Technische Keuring voor deelname aan het evenement is altijd verplicht .

Startnummers dienen voor de technische keuring altijd te zijn aangebracht.Rechtsboven de voorruit + achterruit.

Oude of andere startnummers dienen te worden verwijderd of voldoende te zijn afgeplakt.

Hoofdeisen voor het voertuig zijn :

Valhelm aanwezig. ( ook voor eventuele medepassagier. )

De standaard veiligheidsriemen. Echter 4 of 6 puntsgordels worden aanbevolen.

Deugdelijke bevestiging van rijders- en passagiersstoel.

Werkende remlichten

VERPLICHT! 2 kg poeder/schuim brandblusser. Op degelijke wijze onder handbereik gemonteerd.

De accu dient stevig vast te staan en tegen losbreken gezekerd te zijn. Tevens dient de + pool geisoleerd te zijn. ( afgeplakt)

Sleepogen dienen aan voor- en achterzijde duidelijk gemarkeerd aanwezig te zijn . ( Dit om vertraging te voorkomen bij het eventueel afslepen . )

Verder is het aanbevelenswaardig om in de auto een rolbeugel dan wel een rolkooi te plaatsen en deze daar waar lichamelijk contact mogelijk is van een bekleding te voorzien.

Losse spullen uit de auto

Voor normale straatauto’s (auto’s met kenteken) geldt de APK norm.

Circuitauto’s worden per voertuig bekeken.

Maximaal toegelaten geluidsnorm op Spa is 103 dB, vaak volstaat een kleine demper om onder dit niveau te blijven.

Verder dient het voertuig zich in goede staat van onderhoud te bevinden en er verzorgd uit te zien. Hier wordt streng op toegezien, u kunt geweigerd worden.

Bij twijfel neem vooraf contact op met Eddie D'hondt op nummer 06-50271855

 

Het bestuur en de officials van de Circuit Club Nederland wensen u een aangenaam evenement.